تاریخچه اتحادیه

اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد يكي از اتحادیه های معتبر در زمینه نظارت و هدایت بر فعالیت های صنفی ، در سال 1349 تاسیس گردیده است . رییس اتحادیه لوازم خانگی مشهد تاكيد بر نگرش “جلب رضايت اعضاء و ارباب رجوع”، بهينه سازي مستمر در فرآيندهاي ارائه خدمات، ارتقاء‌ كيفيت از لحاظ مراحل نظارت و هدایت بر فعالیت های صنفی و صدور جواز کسب و سيستم هاي حاكم بر اتحادیه ، همكاري و شرکت كاركنان، در خصوص موارد مندرج را سرلوحه وظايف خويش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات قانونی و مالی و عملیاتی و سایر الزامات، اعتقاد دارد كه اعضای صنف و كاركنان اتحادیه كه به عنوان با ارزشترين سرمايه اين اتحادیه محسوب مي شوند وظيفه خود خواهند دانست كه با درك كامل انتظارات اعضاء و ارباب رجوع و ساير طرفهاي ذينفع در جهت رسيدن به اهداف سازمانی تلاش نمايند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی مشهد برای رسیدن به موارد فوق به استفاده از سيستم هاي نوين مديريتي تاكيد مي نمايد.
اهداف سازمانی اتحادیه صنف فروشندگان مصنوعات گاز سوز- نفت سوز – الکتریک ( لوازم خانگی مشهد) به شرح زیر است:

» افزایش سطح رضایت­مندی اعضاء و ارباب رجوع
» توسعه مشارکت و تقويت حس مسئوليت پذيري در همه كاركنان در مقابل مشتریان و همکاران داخلی و تمامی طرف هاي ذينفع
» آموزش مستمر مديران و همكاران اتحادیه و ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي تكنيكي و كيفيتي مرتبط با فعاليتها
» اختصاص منابع لازم جهت بررسی، رفع و پاسخ گويی و رسيدگی به شكايات در حداقل زمان ممكن
» رسيدگی به شكايات بدون پیش داوری و بصورت منصفانه و بی طرفانه و بدون دريافت هزينه و عدم افشای اطلاعات شاکیان
» شناسايی علل ريشه ای شكايات با هدف كاهش شكايات و اصلاح آنها و جلب رضايت مشتریان

اينجانب با نظارت و بازنگری سالانه در خصوص سيستم مديريت کیفیت و ایجاد ساختار سازمانی در مطابقت با استانداردهاي منتخب اتحادیه ، در رابطه با توسعه پايدار، بهبود مستمر و دستيابي به اهداف تعيين شده اطمينان حاصل مي کنم.
رئیس اتحادیه – سیدرسول ابن الرضا

دکمه بازگشت به بالا