معرفی هیئت مدیره

وحید صامدی

نایب رئیس دوم اتحادیه

جواد نوروزی

نایب رئیس اول اتحادیه

سید رسول ابن الرضا

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد

محمدتقی نیکوزاده

بازرس اتحادیه

هاشم گلچین

خزانه دار اتحادیه

-

-
دکمه بازگشت به بالا