اطلاعیه و بخشنامه ها

دستورالعمل تبصره ماده 100 با موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1400

بخشنامه شماره 3/1402/200 مورخ 27/02/1402 اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با موضوع ابلاغ دستورالعمل تبصره ماده 100 با موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 ق م م اصلاحی مصوب 31/04/1394 با رعایت بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل مقرر می دارد؛

معافیت ارائه اظهارنامه تا سقف 6میلیارد و 720 میلیارد تومان فروش

مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩٤:

– تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1401 حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ 67,200,000,000 ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول مقررات این دستور العمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می‌باشند.


تبصره – صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمیباشند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (100) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی میباشند:

الف- مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1401 پیش از مبلغ 67,200,000,000 ریال بوده است.

ب- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد با فروش حداقل یکی از شرکاء پیش از مبلغ مذکور در بند (1) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ 150,000,000,000 ریال باشد.

ج- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام ننموده اند.

د- صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.

اتحادیه لوازم خانگی مشهد

کاربران و همکاران محترم صنف فروشندگان لوازم خانگی، لطفا نظرات خود را در رابطه با موضوعات و اخبار مطرح نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا